AZ EGYETLEN 100%-BAN MAGYAR TULAJDONÚ, AKKREDITÁLT LABORRAL RENDELKEZŐ ÚTÉPÍTŐ VÁLLALAT

66 ÉVE MEGBÍZHATÓ PARTNER

AZ EGYETLEN 100%-BAN MAGYAR TULAJDONÚ, AKKREDITÁLT LABORRAL RENDELKEZŐ ÚTÉPÍTŐ VÁLLALAT

66 ÉVE MEGBÍZHATÓ PARTNER

Bemutatkozás

Üdvözöljük a Hódút Kft. honlapján, amely 66 éve megbízható partner az útépítés területén!
Labor
Korszerű laboreszközök, a NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által minősítve

Kivitelezés
Modern eszközpark, biztos kiszolgáló háttér, képzett szakértőgárda
Bisnode AAA minősítéssel rendelkezünk

Cégtörténet

A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (Hódút Kft.) 1994-ben alakult, amelynek jogelődje az 1949-ben létrejött Szentesi Útfenntartó Nemzeti Vállalat volt, amely később Hódmezővásárhelyi Közúti Építő Vállalat néven működött Délkelet-Magyarországon. 2007-től a Duna Aszfalt cégcsoport tagjaként főként labortevékenységet végzett, de részt vett számos építőipari munkában generálkivitelezőként. 2015 tavaszától, a Duna csoportból való kiválása óta főleg az ország déli és keleti régiójában tevékenykedik a vállalat, a fő telephelyek Hajdúböszörményben, Sárándon, Debrecenben, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Lakiteleken találhatók.

A Hódút Kft. tevékenysége során mindig nagy figyelmet fordított a minőségi munkavégzésre. 1996 óta az MSZ EN ISO 9002 minőségügyi szabvány szerinti előírásoknak megfelelően tevékenykedik, amit folyamatosan fenntart és továbbfejleszt.

A biztos kiszolgálói háttérrel és gépparkkal rendelkező, 200 főt meghaladó foglalkoztató vállalat útfelújítással, útépítéssel, hídépítéssel és környezetvédelmi beruházások megvalósításával és útépítéshez kapcsolódó minősített labortevékenységgel foglalkozik.

BANIMEX – Magyarország legnagyobb vállalata
A Banimex immár több mint másfél éve a Hódút tulajdona. A beolvasztás jelentős lépés volt, hiszen a hídépítő cég nagyobb gyárral büszkélkedhet, mint pillanatnyilag bármely magyarországi építőipari vállalat.

Jövőkép

Magyarország egyik meghatározó építőipari társaságaként, olyan utakat és hidakat vagyunk elhívatottak építeni, amelyeket a tervezőik megálmodtak, olyan minőségben, hogy azok a teljes élettartamuk alatt a maximális közlekedésbiztonságot és kényelmet szolgálják, hogy azok a lehető legkisebb fenntartással legyenek üzemeltethetők.

Mi mindannyian elkötelezettek vagyunk egy olyan menedzsmentrendszer fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, melynek középpontjában a megrendelőinkkel kötött szerződés maradéktalan teljesítése, a teljes elégedettségük elérése a cél.

Arra törekszünk, hogy a kivitelezést az építési engedélyben rögzített feltételeket, a vonatkozó jogszabályokat, a kivitelezésben érintett összes érdekelt fél szükségletét és elvárását szem előtt tartva, velük együttműködve, úgy valósítsuk meg, hogy közben megelőzzük a környezetszennyezést, a munkabaleseteket és minden olyan eseményt, amely ezek elérésére veszélyt jelenthet.

Az innovációhoz szükséges források rendelkezésre bocsátásával támogatjuk a digitális építőipar fejlesztését – az elvárt minőséget felülmúló, a környezetet legkevésbé terhelő, a munkát végző dolgozóink egészségét, a munkavégzés biztonságát nem veszélyeztető anyagok, technológiák, gépek és eszközök alkalmazását.

Olyan megoldásokra törekszünk, melyben minimálisra csökkenthető az emberi tényezők kockázata.

Tudatosítjuk minden munkatársunkban, hogy mennyire fontos a munkához való megfelelő hozzáállás, a rájuk vonatkozó előírások betartása, a felelősségteljes és környezetközpontú gondolkodás, a saját és mások testi épségének megőrzése.

A kivitelezésbe bevont alvállalkozóink számára hosszú távú, kiszámítható és kölcsönösen előnyös kapcsolatot ajánlunk, melynek fejében minőség és környezetközpontú, dolgozóik biztonságát szem előtt tartó gondolkodást és cselekvést várunk el.

Személyes példamutatásunk, stratégiai és operatív döntéseink mindenkor összhangban állnak ezekkel az elvekkel, ami minden munkatársunkat hasonló felfogásra kell, hogy ösztönözzön.

Tiszakécske, 2019.01.03.

Szűcs Tamás
ügyvezető igazgató

Kivitelezés

A Hódút Kft. 66 éves tapasztalattal, biztos kiszolgáló és alvállalkozói háttérrel és modern infrastruktúrával rendelkezik. A gyors, precíz és minőségi kivitelezés záloga a népes szakértői gárdán túl a három aszfaltkeverő telep, amely kizárólagosan áll a vállalat rendelkezésére.

A kivitelezés során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet- és egészségvédelemre, ami az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek köszönhetően az útépítési kivitelezésben is hatalmas fejlődést hozott.

Labor

Az útépítés elképzelhetetlen modern laboratóriumok nélkül
Az útépítés elképzelhetetlen korszerű, jól működő laboratóriumok nélkül, hiszen a tervezéstől az átadásig az előírt, szigorú követelmények betartásának ellenőrzése kiemelt szerepet kap az aszfaltgyártásban.

A hivatalos NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) minősítéssel rendelkező Hódút Kft. laborjainak mindegyike modern talajmechanikai, aszfalt és aszfaltmechanikai vizsgáló eszközökkel rendelkezik. A laboratórium által végzett főbb vizsgálatok közé tartozik az építési kőanyagok, aszfalt, talaj, bitumen, bitumenemulzió, beton és alapanyagainak laboratóriumi vizsgálata valamint a közlekedési létesítmények helyszíni vizsgálata. A Hódút Kft. rendelkezik Magyarországon a bitumenemulzió laboratóriumi körülmények közötti előállítására alkalmas keverő berendezéssel.

Néhány kiemelt eszköz:
  • CONTROLS típusú betonkocka törőgép
  • COOPER típusú fáradás-, merevségvizsgáló
  • COOPER típusú nyomvályú vizsgáló
  • COOPER típusú szegmenstömörítő
A Hódút laborok jelenleg 25 munkatárssal működnek, az útépítési szakmérnöktől az útépítő és egyéb technikusokon át szakemberek széles skálájával rendelkeznek.

Referencia

Városi útfelújítási munkák - Arad

Arad két városrészét is teljes mértékben felújítottuk.

Olvass tovább...

Gyalogtúra útvonalak hálózata Marosháton - Epres tér

A „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” elnevezésű projekt keretein belül gyalogtúra útvonalak hálózata létesült a kistérségben.

Olvass tovább...

Gyula, Észak városrész közterületeinek rehabilitációs – kerékpárút, parkoló, zöldterület, csapadékvíz fejlesztési – munkáinak megvalósítása

A DH konzorcium tagjaként vett részt a Hódút Kft Gyula több közterületének rehabilitációjában. A projekt során 1580 méter csapadékcsatornát, 3800 m2 kerékpárutat, 1450 m2 parkolót építettünk. Feladatink közé tartozott a növénytelepítés is, amely során megközelítőleg 190 db fát és 1800 db sövényt ültettünk.

Városi útfelújítási munkák - Arad

Arad két városrészét is teljes mértékben felújítottuk. A projekt összesen 23 utcát érintett Subcetate és Micalaca városrészben. Mindkét esetben végeztünk aszfaltozást, szegélyezést és esővíz-elvezetést is kiépítettünk. Subcetate városrészben 10 utcát, azaz 4373 méternyi utat, 981 méternyi csatornát és 8772 méternyi járdát készítettünk el. Micalaca városrészben pedig 13 utcát, így 3943 méternyi utat, 699 méternyi csatornát és 7886 méternyi járdát építettünk meg.

Gyalogtúra útvonalak hálózata Marosháton - Epres tér

A „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” elnevezésű projekt keretein belül gyalogtúra útvonalak hálózata létesült a kistérségben. A konzorcium feladata az Epres tér közpark felújítása volt. A kép forrása: www.maroshat.hu

Gyula, Tölgyfa-, Botond-, Bulcsú utcákban gyűjtőút kiviteli terveinek elkészítése, valamint a kiviteli munkáinak megvalósítása

Nagyszabású projektet hajtottunk végre Gyulán. Az útépítési munkálatokon felül vízépítési, kertészeti és elektromos hálózat építési munkálatokat is elvégeztünk. A projekt keretein belül 3 körforgalmat és 38 db új parkolóhelyet is építettünk.

Hírek

2017-ben harmadik alkalommal a legmegbízhatóbb cégek között

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján.

Olvass tovább...

Az ország legrégebbi útépítő vállalatának története

Régre nyúlik vissza az immáron 66 éves Hódút Kft. múltja.

Olvass tovább...

2017-ben harmadik alkalommal a legmegbízhatóbb cégek között

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra vállalatunk, a Hódút Kft. is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. Ez alapján vállalkozásunk a magyar cégek azon 0,63 %-ába tartozik, akik pénzügyileg a legszilárdabb lábakon állnak, azaz Bisnode AAA tanúsítvánnyal rendelkeznek. Nagy megtiszteltetés a Hódút Kft. számára, hogy a Bisnode objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, hogy a Bisnode tanúsítvány segítségével alvállalkozóink, partnereink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatokban. Azzal, hogy a Bisnode független szakértőként ismerte el cégünk stabilitását, azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében. Mivel vállalkozásunk minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt és arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, így a Bisnode tanúsítvány valóban pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon. A Hódút Kft. a Bisnode AAA (tripla A) tanúsítványát kapta meg, amely azt jelzi, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.

Az ország legrégebbi útépítő vállalatának története

Régre nyúlik vissza az immáron 66 éves Hódút Kft. múltja. Jogelődje 1949-ben alakult Szentesi Útfenntartó Nemzeti Vállalat volt, amely Csongrád megye területén működött. 1950-ben a Gyulai Útfenntartó vállalattal egyesültek, így tevékenysége már két megyére, Békés és Csongrád megyére terjedt ki. 1960 január elsejétől, Hódmezővásárhelyi Közúti Építő Vállalat néven működött tovább Délkelet-Magyarországon. A társaság többségi tulajdonát a privatizáció során 1994.-ben a dolgozókból alakult konzorcium szerezte meg és Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. –ként. A Társaság 1999-ben kiterjesztette működési területét a Dunántúlra, hiszen egy keverőteleppel lett gazdagabb, Kövesgyűrpusztán. 2003-ra pedig Budapestet is elérte a terjeszkedés, a Dunaharaszti keverőtelep megvásárlásával. A hosszú múltra visszatekintő nagy magyar útépítő cégek közül egyedül a Hódút Kft. maradt hazai tulajdonban. Az egyre korszerűsödő géppark és keverőtelepek működését egy jól felszerelt javítóműhely biztosította, Hódmezővásárhelyen, mely jelenleg is működik. A vállalat 1997-ben került a Duna Aszfalt égisze alá és egészen 2015 év elejéig tevékenykedett leányvállalatként. A Hódút Kft. tevékenysége során mindig is nagy figyelmet fordított a minőségi munkavégzésre. 1996-ban bevezette az MSZ EN ISO 9002 szabvány szerinti minőségügyi rendszert, (TÜV HANNOVER KTI) amely azóta is jelen van és folyamatos fejlődésen megy keresztül a vállalat életében.

Megnyertük az M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu (49+050 - 69+250 kmsz.) közötti szakasz megépítésének feladatát.

Részletek: A kivitelezést a hozzá tartozó műtárgyak, pihenőhelyek, járulékos országos közutak, egyéb utak és kiváltásra szoruló közművek megépítésével, a szükséges műtárgyépítési jóváhagyások, a már folyamatban lévő, de még hiányzó közmű létesítési engedélyek, hozzájárulások, illemhely épületek folyamatban lévő magasépítési engedélyek beszerzésével, valamint - szükség esetén - a kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgáltatásával a Hódút - Duna Aszfalt közös ajánlattevők nyerték meg.

Folyik az M44 gyorsforgalmi út I. és III. szakaszok (Tiszakürt-Kondoros között) kivitelezése

Részletek: I. szakasz M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900 - 59+400 km szelvények közötti szakaszának (I. szakasz), 20,5 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése. III. szakasz M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 79+900 - 100+333 km szelvények közötti szakaszának (III. szakasz), 20,4 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése. Duna Aszfalt - Hódút közös ajánlattevők